Lên đèn led cho xe hơi

Xe hơi có lợi thế là nhiều đèn. Quy luật tất yếu, cứ càng nhiều thì càng sáng. Đèn thì càng lúc càng rẻ! Ngược lại, độ sáng càng lúc càng đã hơn xưa, cả về cường độ lẫn gom cắt đều ngon. Bởi không chơi full thì phí lắm. Honda Brio của khách mối. Tới tư vấn mới mấy câu là dứt liền 2 cặp khỏi bận tâm. Mình cam kết, X10 với Z10 mà lên chừng này, đi không sướng nữa thì chẳng còn loại nào vừa ý hơn nổi.

Lên cả 2 cặp cho xe hơi, X10 và Z10
Honda
Gồng mình giữa trời nắng, muốn mang lại cho khách 1 trải nghiệm ánh sáng khác biệt