Mạch đồng tăng sáng SH

Sau 1 thời gian thử nghiệm mạch nhôm cho hiệu quả tản nhiệt kém, thì hiện nay